Huurvoorwaarden

U kunt de huurvoorwaarden ook downloaden.

1. Aankomst en vertrek
De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. U dient ons tijdig op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd. Indien u niet voor 18.00 uur Portugese tijd bij de woning kunt zijn dan zal de receptie u een code sturen van het kluisje aan de muur van de receptie. Daar kunt u dan de sleutel van de woning uithalen.

2. Reservering
Het reserveren van het huis moet in principe via het boekingsformulier op onze website gedaan worden. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever.
Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde "afkoelingsperiode" die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op het huren van het vakantiehuis via onze site. Zodra een boeking door de eigenaar is bevestigd, sturen wij u een bevestiging via e-mail. In dezelfde e-mail ontvangt u tevens de factuur.

3. De prijzen
Het gebruik van lakens, slopen, hand- en theedoeken is inclusief. Ook het gebruik van water, gas en elektriciteit is inclusief.

4. Aantal personen
De huur van de woning is gebaseerd op maximaal 6 personen.

5. Betaling
Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huurbevestiging/factuur op onze rekening te hebben overgemaakt.

6. Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn
We verzoeken u het totale huurbedrag in één keer over maken. Het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen. Voor de eerste termijn betaalt u 30% van de totale huursom.Het resterende gedeelte van de huursom (70% van de totale huursom) dient u uiterlijk 8 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen. Bij boekingen op korte termijn (binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode) dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging en factuur te voldoen.

7. Annulering door huurder
Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan CasaGees te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 30 % van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 70% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.

8. Borg
De woning is vrij van borg, wij gaan er vanuit dat u de woning in de zelfde staat achter laat als bij aankomst. Wanneer er iets stuk gaat of gebeurd in de woning dit melden bij de receptie.

9. Annulering door CasaGees
Indien CasaGees door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, dan zal CasaGees u de reeds betaalde huursom terugbetalen.

10. Huisdieren
In CasaGees zijn huisdieren niet toegestaan.

11. Schoonmaak
De eindschoonmaak van het huis is niet bij de prijs inbegrepen. Wij verwachten tevens van u dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen etc.Wanneer de woning niet netjes achtergelaten wordt, zullen wij genoodzaakt zijn om dan de extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan de eigenaar of contactpersoon gemeld en vergoed worden. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.
12.2 CasaGees is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van CasaGees en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. CasaGees is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
12.3 CasaGees is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.
12.4 CasaGees is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.
12.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. CasaGees is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit.
12.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.